Estacio en TX ara mateix
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Temps en TX
Informacio del Sistema
Carrega-Sistema Utilitzacio-CPU Temps en Funcionament Temps en Espera
282 %
3.2%
6 dies, 3 hrs, 51 mins, 14 s 4 dies, 17 hrs, 59 mins, 42 s
YSFGateways Connectats
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu
22-08-2019 06:47:00EA3GBQ
22-08-2019 06:47:00EC3DCL
22-08-2019 06:47:00EA3HVF
22-08-2019 06:47:00YSFWCT
22-08-2019 06:47:00KØMO
22-08-2019 06:47:00EA3RKO
22-08-2019 06:47:00EB3CXQ
22-08-2019 06:47:00HBLINK
22-08-2019 06:47:00WIRESX
22-08-2019 06:47:00ED3YBB
22-08-2019 06:47:00EB3CXQ
22-08-2019 06:47:00EA3RKD
22-08-2019 06:47:00EA3RCK
22-08-2019 06:47:00EA3RCA
22-08-2019 06:47:00EA3RCP
22-08-2019 06:47:00ED3YAK
22-08-2019 06:47:00EA3URC
Llistat d'indicatius rebuts avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
22-08-2019 06:45:31EA3IGHALL ED3YAK 2
22-08-2019 06:22:44EA3ABNALL BM214 1
22-08-2019 03:27:15EB3GHPALL BM214 2
Llistat de trames rebudes avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
22-08-2019 06:45:31EA3IGHALL ED3YAK 2
22-08-2019 06:45:24EA3IGHALL ED3YAK 1
22-08-2019 06:22:44EA3ABNALL BM214 1
22-08-2019 06:06:01EA3ABNALL BM214 2
22-08-2019 03:27:15EB3GHPALL BM214 2
YSFReflector-Dashboard V 20180616-2 (GitID unknown) | Ultima Recarrega 22-08-2019, 06:48:01 | Mes informacio a: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard