Estacio en TX ara mateix
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Temps en TX
Informacio del Sistema
Carrega-Sistema Utilitzacio-CPU Temps en Funcionament Temps en Espera
162 %
62.3%
5 dies, 19 hrs, 7 mins, 21 s 1 dia, 17 hrs, 53 s
YSFGateways Connectats
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu
23-10-2019 22:39:13EB3CXQ
23-10-2019 22:39:13EA3HVF
23-10-2019 22:39:13YSFWCT
23-10-2019 22:39:13EA3RCW
23-10-2019 22:39:13HBLINK
23-10-2019 22:39:13EA3RKD
23-10-2019 22:39:13EA3RCA
23-10-2019 22:39:13EA3RCK
23-10-2019 22:39:13ED3YAK
23-10-2019 22:39:13KØMO
23-10-2019 22:39:13ED3YBB
Llistat d'indicatius rebuts avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
23-10-2019 22:00:44EA3ICEALL BM214 0
23-10-2019 21:20:00EB3BTBALL BM214 1
23-10-2019 21:03:45EB3DGJALL BM214 1
23-10-2019 21:01:49EA3ABWALL BM214 3
23-10-2019 20:46:38EA3EQIALL BM214 1
23-10-2019 20:13:07EB3DZCALL BM214 4
23-10-2019 20:12:32EB3CNVALL BM214 2
23-10-2019 19:16:56EA3CQALL ED3YBC 0
23-10-2019 19:09:55EA3HKBALL BM214 2
23-10-2019 19:08:26EA3GGWALL BM214 9
23-10-2019 19:03:41EA3GQQALL BM214 44
23-10-2019 18:52:59EA3CLYALL BM214 1
23-10-2019 18:09:32EB3GMKALL BM214 6
23-10-2019 18:06:59EA3EVQALL BM214 0
23-10-2019 17:48:26EA3AIDALL BM214 33
23-10-2019 17:44:36EA3IGAALL BM214 2
23-10-2019 17:37:05EA3NEALL BM214 2
23-10-2019 17:36:59EA3CNOALL BM214 5
23-10-2019 17:21:52EA3BRALL BM214 3
23-10-2019 17:19:05EB3FWWALL EA3RCP 2
23-10-2019 16:50:20EA3IBL-JJALL ED3YAK 0
23-10-2019 16:43:06EA3CUKALL BM214 7
23-10-2019 15:43:11EA3ANS-YSFALL ED3YAK 15
23-10-2019 15:18:33EB3GHNALL BM214 1
23-10-2019 13:04:37EA3IGHALL ED3YAK 4
23-10-2019 12:58:41EA3IGBALL BM214 1
23-10-2019 12:20:13EA3GMPALL BM214 37
23-10-2019 11:56:34EA3ANSALL BM214 41
23-10-2019 11:50:41EA3GYTALL BM214 54
23-10-2019 11:06:33EB3CPNALL BM214 1
23-10-2019 11:04:07EB3EKBALL BM214 9
23-10-2019 11:03:27EA3FYOALL EA3RCP 34
23-10-2019 10:27:02EA5GIXALL BM214 10
23-10-2019 10:06:12EA3IBBALL BM214 1
23-10-2019 09:26:31EB3FOHALL BM214 9
23-10-2019 08:40:04EA3ESALL BM214 1
Llistat de trames rebudes avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
23-10-2019 22:00:44EA3ICEALL BM214 0
23-10-2019 21:20:00EB3BTBALL BM214 1
23-10-2019 21:03:45EB3DGJALL BM214 1
23-10-2019 21:03:32EB3DGJALL BM214 1
23-10-2019 21:01:49EA3ABWALL BM214 3
23-10-2019 20:46:38EA3EQIALL BM214 1
23-10-2019 20:31:57EA3EQIALL BM214 0
23-10-2019 20:13:07EB3DZCALL BM214 4
23-10-2019 20:12:32EB3CNVALL BM214 2
23-10-2019 20:11:28EB3DZCALL BM214 4
23-10-2019 20:11:14EB3DZCALL BM214 10
23-10-2019 20:02:08EB3CNVALL BM214 2
23-10-2019 20:01:36EB3CNVALL BM214 1
23-10-2019 20:01:08EB3CNVALL BM214 3
23-10-2019 20:00:35EB3CNVALL BM214 1
23-10-2019 19:36:21EB3DZCALL BM214 3
23-10-2019 19:35:40EB3DZCALL BM214 1
23-10-2019 19:16:56EA3CQALL ED3YBC 0
23-10-2019 19:15:32EA3CQALL ED3YBC 2
23-10-2019 19:09:55EA3HKBALL BM214 2
23-10-2019 19:08:26EA3GGWALL BM214 9
23-10-2019 19:07:21EB3CNVALL BM214 57
23-10-2019 19:07:02EA3GGWALL BM214 14
23-10-2019 19:06:52EB3CNVALL BM214 4
23-10-2019 19:06:17EA3GGWALL BM214 29
23-10-2019 19:05:28EB3CNVALL BM214 41
23-10-2019 19:05:11EA3GGWALL BM214 13
23-10-2019 19:04:59EB3CNVALL BM214 8
23-10-2019 19:04:47EA3GGWALL BM214 5
23-10-2019 19:04:30EB3CNVALL BM214 3
23-10-2019 19:04:28EA3GGWALL BM214 1
23-10-2019 19:03:41EA3GQQALL BM214 44
23-10-2019 19:02:30EB3CNVALL BM214 6
23-10-2019 19:01:30EA3GQQALL BM214 55
23-10-2019 19:00:33EB3CNVALL BM214 52
23-10-2019 19:00:07EA3GQQALL BM214 21
23-10-2019 18:59:48EB3CNVALL BM214 0
23-10-2019 18:59:44EB3CNVALL BM214 4
23-10-2019 18:56:05EB3CNVALL BM214 1
23-10-2019 18:53:39EB3CNVALL BM214 2
23-10-2019 18:52:59EA3CLYALL BM214 1
23-10-2019 18:49:59EB3CNVALL BM214 0
23-10-2019 18:49:44EB3CNVALL BM214 0
23-10-2019 18:49:32EB3CNVALL BM214 1
23-10-2019 18:31:39EA3CLYALL BM214 0
23-10-2019 18:09:32EB3GMKALL BM214 6
23-10-2019 18:09:16EB3GMKALL BM214 1
23-10-2019 18:06:59EA3EVQALL BM214 0
23-10-2019 17:49:07EB3CNVALL BM214 3
23-10-2019 17:48:26EA3AIDALL BM214 33
23-10-2019 17:46:23EB3CNVALL BM214 55
23-10-2019 17:45:03EA3AIDALL BM214 4
23-10-2019 17:44:50EB3CNVALL BM214 6
23-10-2019 17:44:36EA3IGAALL BM214 2
23-10-2019 17:42:17EB3CNVALL BM214 29
23-10-2019 17:40:47EA3AIDALL BM214 22
23-10-2019 17:40:00EB3CNVALL BM214 40
23-10-2019 17:39:21EA3AIDALL BM214 31
23-10-2019 17:39:07EB3CNVALL BM214 4
23-10-2019 17:38:58EA3AIDALL BM214 9
23-10-2019 17:38:11EB3CNVALL BM214 3
23-10-2019 17:37:05EA3NEALL BM214 2
23-10-2019 17:36:59EA3CNOALL BM214 5
23-10-2019 17:36:53EA3NEALL BM214 0
23-10-2019 17:36:24EA3NEALL BM214 29
23-10-2019 17:36:17EA3CNOALL BM214 5
23-10-2019 17:35:54EA3NEALL BM214 1
23-10-2019 17:31:45EA3IGAALL BM214 1
23-10-2019 17:21:52EA3BRALL BM214 3
23-10-2019 17:19:05EB3FWWALL EA3RCP 2
23-10-2019 17:19:02EB3FWWALL EA3RCP 0
23-10-2019 16:50:20EA3IBL-JJALL ED3YAK 0
23-10-2019 16:49:59EA3IBL-JJALL ED3YAK 0
23-10-2019 16:43:06EA3CUKALL BM214 7
23-10-2019 16:33:18EA3NEALL BM214 0
23-10-2019 16:22:27EA3CQALL ED3YBB 0
23-10-2019 15:43:11EA3ANS-YSFALL ED3YAK 15
23-10-2019 15:42:02EA3AIDALL BM214 5
23-10-2019 15:40:53EA3ANS-YSFALL ED3YAK 3
23-10-2019 15:39:28EA3AIDALL BM214 20
23-10-2019 15:39:07EA3ANS-YSFALL ED3YAK 15
23-10-2019 15:38:51EA3AIDALL BM214 7
23-10-2019 15:18:33EB3GHNALL BM214 1
23-10-2019 14:35:41EA3AIDALL BM214 7
23-10-2019 14:34:05EA3AIDALL BM214 7
23-10-2019 14:33:45EA3AIDALL BM214 1
23-10-2019 13:45:27EB3BTBALL BM214 1
23-10-2019 13:43:15EA3IGAALL BM214 2
23-10-2019 13:41:10EB3BTBALL BM214 1
23-10-2019 13:37:37EB3BTBALL BM214 1
23-10-2019 13:35:45EB3BTBALL BM214 0
23-10-2019 13:04:37EA3IGHALL ED3YAK 4
23-10-2019 13:04:07EA3ANS-YSFALL ED3YAK 27
23-10-2019 13:03:34EA3IGHALL ED3YAK 29
23-10-2019 13:03:31EA3IGHALL ED3YAK 2
23-10-2019 13:02:58EA3ANS-YSFALL ED3YAK 29
23-10-2019 13:02:52EA3IGHALL ED3YAK 1
23-10-2019 13:02:39EA3IGHALL ED3YAK 12
23-10-2019 13:02:29EA3ANS-YSFALL ED3YAK 7
23-10-2019 13:02:19EA3IGHALL ED3YAK 5
23-10-2019 13:01:50EA3IGHALL ED3YAK 3
23-10-2019 13:00:41EA3IGHALL ED3YAK 1
23-10-2019 12:58:41EA3IGBALL BM214 1
23-10-2019 12:50:39EA3IGHALL ED3YAK 0
23-10-2019 12:47:05EA3IGHALL ED3YAK 2
23-10-2019 12:46:22EA3IGHALL ED3YAK 3
23-10-2019 12:45:22EA3IGHALL ED3YAK 2
23-10-2019 12:42:54EB3BTBALL BM214 4
23-10-2019 12:41:53EB3BTBALL BM214 3
23-10-2019 12:41:14EA3ANS-YSFALL ED3YAK 31
23-10-2019 12:40:02EB3BTBALL BM214 7
23-10-2019 12:38:43EA3ANS-YSFALL ED3YAK 11
23-10-2019 12:37:38EB3BTBALL BM214 1
23-10-2019 12:37:14EA3ANS-YSFALL ED3YAK 17
23-10-2019 12:36:46EB3BTBALL BM214 24
23-10-2019 12:36:09EB3BTBALL BM214 1
23-10-2019 12:35:45EB3BTBALL BM214 0
23-10-2019 12:34:44EB3BTBALL BM214 34
23-10-2019 12:34:29EB3BTBALL BM214 13
23-10-2019 12:34:00EA3ANS-YSFALL ED3YAK 21
23-10-2019 12:33:41EB3BTBALL BM214 7
23-10-2019 12:32:59EA3GQQALL BM214 1
23-10-2019 12:20:55EA3ANS-YSFALL ED3YAK 2
23-10-2019 12:20:13EA3GMPALL BM214 37
23-10-2019 12:19:24EA3ANS-YSFALL ED3YAK 41
23-10-2019 12:18:39EA3GMPALL BM214 39
23-10-2019 12:18:01EA3ANS-YSFALL ED3YAK 28
23-10-2019 12:15:59EA3GMPALL BM214 55
23-10-2019 12:14:53EA3ANS-YSFALL ED3YAK 57
23-10-2019 12:14:13EA3GMPALL BM214 29
23-10-2019 12:13:40EA3NEALL BM214 2
23-10-2019 12:13:34EA3ANS-YSFALL ED3YAK 4
23-10-2019 12:11:42EA3NEALL BM214 47
23-10-2019 12:10:44EA3ANS-YSFALL ED3YAK 53
23-10-2019 12:10:20EA3NEALL BM214 21
23-10-2019 12:09:33EA3ANS-YSFALL ED3YAK 42
23-10-2019 12:07:11EA3NEALL BM214 16
23-10-2019 12:05:52EA3ANS-YSFALL ED3YAK 14
23-10-2019 12:04:31EA3NEALL BM214 17
23-10-2019 12:03:37EA3ANS-YSFALL ED3YAK 50
23-10-2019 12:03:33EA3NEALL BM214 2
23-10-2019 12:03:19EA3ANS-YSFALL ED3YAK 12
23-10-2019 12:03:18EA3NEALL BM214 1
23-10-2019 12:03:13EA3IGHALL ED3YAK 1
23-10-2019 12:03:05EA3NEALL BM214 3
23-10-2019 12:02:45EA3IGHALL ED3YAK 18
23-10-2019 12:02:20EA3NEALL BM214 22
23-10-2019 12:02:15EA3IGHALL ED3YAK 3
23-10-2019 12:02:13EA3IGHALL ED3YAK 1
23-10-2019 12:02:02EA3NEALL BM214 9
23-10-2019 12:01:52EA3IGHALL ED3YAK 7
23-10-2019 12:01:11EA3NEALL BM214 38
23-10-2019 12:00:48EA3IGHALL ED3YAK 19
23-10-2019 12:00:40EA3NEALL BM214 4
23-10-2019 12:00:33EA3NEALL BM214 7
23-10-2019 12:00:22EA3IGHALL ED3YAK 8
23-10-2019 12:00:10EA3NEALL BM214 9
23-10-2019 11:59:46EA3IGHALL ED3YAK 20
23-10-2019 11:59:19EA3NEALL BM214 22
23-10-2019 11:59:01EA3IGHALL ED3YAK 15
23-10-2019 11:58:22EA3ANS-YSFALL ED3YAK 36
23-10-2019 11:58:17EA3IGHALL ED3YAK 2
23-10-2019 11:57:51EA3IGHALL ED3YAK 25
23-10-2019 11:56:34EA3ANSALL BM214 41
23-10-2019 11:56:12EA3IGHALL ED3YAK 11
23-10-2019 11:56:04EA3ANSALL BM214 5
23-10-2019 11:55:55EA3IGHALL ED3YAK 1
23-10-2019 11:54:51EA3ANSALL BM214 6
23-10-2019 11:53:57EA3ANSALL BM214 18
23-10-2019 11:53:43EB3BTBALL BM214 0
23-10-2019 11:53:36EB3BTBALL BM214 3
23-10-2019 11:53:09EA3NEALL BM214 13
23-10-2019 11:51:42EA3ANSALL BM214 23
23-10-2019 11:50:41EA3GYTALL BM214 54
23-10-2019 11:49:45EA3NEALL BM214 49
23-10-2019 11:48:24EA3ANSALL BM214 17
23-10-2019 11:48:15EA3NEALL BM214 5
23-10-2019 11:47:57EA3ANSALL BM214 16
23-10-2019 11:47:44EA3NEALL BM214 11
23-10-2019 11:47:14EB3GHNALL BM214 27
23-10-2019 11:44:07EA3GYTALL BM214 1
23-10-2019 11:42:04EA3ANSALL BM214 54
23-10-2019 11:40:48EB3GHNALL BM214 11
23-10-2019 11:38:43EA3GYTALL BM214 2
23-10-2019 11:36:46EA3ANSALL BM214 48
23-10-2019 11:35:22EB3GHNALL BM214 18
23-10-2019 11:34:08EA3GYTALL BM214 12
23-10-2019 11:34:00EB3GHNALL BM214 3
23-10-2019 11:33:39EA3ANSALL BM214 9
23-10-2019 11:33:32EA3GYTALL BM214 4
23-10-2019 11:32:44EB3GHNALL BM214 44
23-10-2019 11:32:29EA3IGBALL BM214 13
23-10-2019 11:31:49EA3ANSALL BM214 36
23-10-2019 11:30:45EB3GHNALL BM214 59
23-10-2019 11:30:22EA3IGBALL BM214 21
23-10-2019 11:30:20EA3NEALL BM214 2
23-10-2019 11:29:44EB3GHNALL BM214 33
23-10-2019 11:29:37EA3IGBALL BM214 6
23-10-2019 11:28:07EA3ANSALL BM214 29
23-10-2019 11:26:19EB3GHNALL BM214 43
23-10-2019 11:25:43EA3ANSALL BM214 34
23-10-2019 11:25:03EB3GHNALL BM214 35
23-10-2019 11:24:54EA3ANSALL BM214 8
23-10-2019 11:24:44EB3GHNALL BM214 8
23-10-2019 11:06:33EB3CPNALL BM214 1
23-10-2019 11:04:07EB3EKBALL BM214 9
23-10-2019 11:03:27EA3FYOALL EA3RCP 34
23-10-2019 11:01:19EB3EKBALL BM214 1
23-10-2019 11:00:34EA3FYOALL EA3RCP 39
23-10-2019 11:00:06EB3EKBALL BM214 22
23-10-2019 10:59:50EA3FYOALL EA3RCP 5
23-10-2019 10:59:43EA3FYOALL EA3RCP 0
23-10-2019 10:29:38EA3ANSALL BM214 21
23-10-2019 10:27:02EA5GIXALL BM214 10
23-10-2019 10:26:49EA3ANSALL BM214 3
23-10-2019 10:24:27EA5GIXALL BM214 6
23-10-2019 10:22:08EA3ANSALL BM214 7
23-10-2019 10:20:30EA5GIXALL BM214 34
23-10-2019 10:19:46EA3ANSALL BM214 33
23-10-2019 10:19:14EA5GIXALL BM214 29
23-10-2019 10:06:12EA3IBBALL BM214 1
23-10-2019 09:37:50EA3ANSALL BM214 2
23-10-2019 09:37:13EB3EKBALL BM214 32
23-10-2019 09:35:57EA3ANSALL BM214 9
23-10-2019 09:33:11EB3EKBALL BM214 42
23-10-2019 09:31:02EA3ANSALL BM214 57
23-10-2019 09:29:28EB3EKBALL BM214 31
23-10-2019 09:27:49EA3ANSALL BM214 27
23-10-2019 09:27:44EA3ANSALL BM214 1
23-10-2019 09:26:58EB3EKBALL BM214 37
23-10-2019 09:26:54EB3EKBALL BM214 0
23-10-2019 09:26:44EA3ANSALL BM214 4
23-10-2019 09:26:31EB3FOHALL BM214 9
23-10-2019 09:25:35EA3ANSALL BM214 53
23-10-2019 09:24:20EB3FOHALL BM214 11
23-10-2019 09:23:48EA3ANSALL BM214 28
23-10-2019 09:23:37EB3FOHALL BM214 8
23-10-2019 09:12:27EB3DZCALL BM214 3
23-10-2019 08:50:21EA3ANSALL BM214 3
23-10-2019 08:50:03EB3CNVALL BM214 9
23-10-2019 08:49:38EA3ANSALL BM214 21
23-10-2019 08:47:45EB3CNVALL BM214 50
23-10-2019 08:47:08EA3ANSALL BM214 29
23-10-2019 08:45:57EB3CNVALL BM214 7
23-10-2019 08:44:45EA3ANSALL BM214 7
23-10-2019 08:43:27EB3CNVALL BM214 15
23-10-2019 08:42:43EA3ANSALL BM214 36
23-10-2019 08:42:34EB3CNVALL BM214 6
23-10-2019 08:42:22EA3ANSALL BM214 3
23-10-2019 08:42:12EB3CNVALL BM214 2
23-10-2019 08:40:04EA3ESALL BM214 1
23-10-2019 08:39:54EA3ESALL BM214 0
23-10-2019 08:39:40EA3ESALL BM214 0
23-10-2019 08:39:08EA3ESALL BM214 1
23-10-2019 08:38:55EA3ESALL BM214 1
23-10-2019 08:38:47EA3ESALL BM214 1
23-10-2019 08:38:34EA3ESALL BM214 0
23-10-2019 07:21:26EA3ANS-YSFALL ED3YAK 1
23-10-2019 06:26:05EB3DZCALL BM214 1
23-10-2019 06:25:55EB3DZCALL BM214 3
23-10-2019 06:18:49EA3IGHALL ED3YAK 1
23-10-2019 06:18:39EA3IGHALL ED3YAK 1
23-10-2019 05:51:29EA3IGHALL ED3YAK 1
23-10-2019 05:51:20EA3IGHALL ED3YAK 1
23-10-2019 03:23:39EA3IGAALL BM214 2
YSFReflector-Dashboard V 20180616-2 (GitID unknown) | Ultima Recarrega 23-10-2019, 22:39:52 | Mes informacio a: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard