Estacio en TX ara mateix
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Temps en TX
Informacio del Sistema
Carrega-Sistema Utilitzacio-CPU Temps en Funcionament Temps en Espera
119 %
64.4%
19 dies, 5 hrs, 33 mins, 6 s 5 dies, 14 hrs, 35 mins, 58 s
YSFGateways Connectats
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu
21-11-2019 04:52:47YSFWCT
21-11-2019 04:52:47EA3HVF
21-11-2019 04:52:47EB3CXQ
21-11-2019 04:52:47EA3GBQ
21-11-2019 04:52:47ED3YBB
21-11-2019 04:52:47EA3BR
21-11-2019 04:52:47EA3HKB
21-11-2019 04:52:47HBLINK
21-11-2019 04:52:47EA3RCA
21-11-2019 04:52:47EA3RCP
21-11-2019 04:52:47EA3URC
21-11-2019 04:52:47ED3YAK
21-11-2019 04:52:47EA3GBQ
21-11-2019 04:52:47EA3RKO
21-11-2019 04:52:47EB3CXQ
21-11-2019 04:52:47EA3RCG
Llistat d'indicatius rebuts avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
21-11-2019 04:43:31EA3ANSALL BM214 0
21-11-2019 02:37:55EA3IGAALL BM214 2
21-11-2019 02:01:53EA3EE-TONIALL ED3YAK 2
Llistat de trames rebudes avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
21-11-2019 04:43:31EA3ANSALL BM214 0
21-11-2019 03:43:42EA3ANSALL BM214 0
21-11-2019 02:37:55EA3IGAALL BM214 2
21-11-2019 02:01:53EA3EE-TONIALL ED3YAK 2
YSFReflector-Dashboard V 20180616-2 (GitID unknown) | Ultima Recarrega 21-11-2019, 04:53:31 | Mes informacio a: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard