Estacio en TX ara mateix
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Temps en TX
Informacio del Sistema
Carrega-Sistema Utilitzacio-CPU Temps en Funcionament Temps en Espera
508 %
63.4%
4 hrs, 37 mins, 57 s 1 hr, 21 mins, 4 s
YSFGateways Connectats
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu
20-09-2019 05:27:13EA3GBQ
20-09-2019 05:27:13EA3RKD
20-09-2019 05:27:13EA3RCW
20-09-2019 05:27:13KØMO
20-09-2019 05:27:13EB3CXQ
20-09-2019 05:27:13EB3CXQ
20-09-2019 05:27:13EC3DCL
20-09-2019 05:27:13EA3HVF
20-09-2019 05:27:13YSFWCT
20-09-2019 05:27:13HBLINK
20-09-2019 05:27:13ED3YAK
20-09-2019 05:27:13ED3YBB
20-09-2019 05:27:13EA3URC
20-09-2019 05:27:13EA3RCP
20-09-2019 05:27:13EA3RCA
20-09-2019 05:27:13EA3RCK
20-09-2019 05:27:13EA3RKO
Llistat d'indicatius rebuts avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
Llistat de trames rebudes avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
YSFReflector-Dashboard V 20180616-2 (GitID unknown) | Ultima Recarrega 20-09-2019, 05:29:02 | Mes informacio a: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard