Estacio en TX ara mateix
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Temps en TX
Informacio del Sistema
Carrega-Sistema Utilitzacio-CPU Temps en Funcionament Temps en Espera
115 %
4.4%
1 dia, 13 hrs, 54 mins, 37 s 1 dia, 5 hrs, 14 mins, 40 s
YSFGateways Connectats
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu
17-07-2019 10:34:37EB3CXQ
17-07-2019 10:34:37EA3GBQ
17-07-2019 10:34:37EA3ABK
17-07-2019 10:34:37YSFWCT
17-07-2019 10:34:37EC3DCL
17-07-2019 10:34:37EB3CXQ
17-07-2019 10:34:37HBLINK
17-07-2019 10:34:37ED3YBB
17-07-2019 10:34:37EA3GBQ
17-07-2019 10:34:37EA3RKD
17-07-2019 10:34:37EA3RCA
17-07-2019 10:34:37EA3RCP
17-07-2019 10:34:37EA3RCK
17-07-2019 10:34:37ED3YAK
17-07-2019 10:34:37EA3URC
17-07-2019 10:34:37EA3RCW
Llistat d'indicatius rebuts avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
17-07-2019 10:32:58EA3AWTALL BM214 1
17-07-2019 09:54:37EA3GTSALL BM214 11
17-07-2019 09:35:14EA3ANSALL EA3RCK 2
17-07-2019 08:57:55EA3GBQALL BM214 0
Llistat de trames rebudes avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
17-07-2019 10:32:58EA3AWTALL BM214 1
17-07-2019 09:54:50EA3AWTALL BM214 7
17-07-2019 09:54:37EA3GTSALL BM214 11
17-07-2019 09:54:06EA3AWTALL BM214 27
17-07-2019 09:53:54EA3GTSALL BM214 7
17-07-2019 09:53:48EA3AWTALL BM214 2
17-07-2019 09:53:17EA3GTSALL BM214 27
17-07-2019 09:52:34EA3AWTALL BM214 39
17-07-2019 09:52:17EA3GTSALL BM214 9
17-07-2019 09:52:01EA3AWTALL BM214 5
17-07-2019 09:51:59EA3AWTALL BM214 1
17-07-2019 09:50:24EA3AWTALL BM214 1
17-07-2019 09:48:55EA3GTSALL BM214 2
17-07-2019 09:36:14EA3GTSALL BM214 1
17-07-2019 09:35:16EA3GTSALL BM214 1
17-07-2019 09:35:14EA3ANSALL EA3RCK 2
17-07-2019 09:08:52EA3GTSALL BM214 1
17-07-2019 08:57:55EA3GBQALL BM214 0
17-07-2019 08:56:57EA3ANSALL HBLINK 23
17-07-2019 08:20:20EA3ANSALL EA3RCW 2
17-07-2019 08:20:20EA3ANSALL EA3RCW 0
17-07-2019 08:20:20EA3ANSALL EA3RCW 0
17-07-2019 08:20:19EA3ANSALL EA3RCW 0
17-07-2019 08:20:19EA3ANSALL EA3RCW 0
17-07-2019 08:20:18EA3ANSALL EA3RCW 1
17-07-2019 08:20:18EA3ANSALL EA3RCW 0
17-07-2019 08:20:16EA3ANSALL EA3RCW 2
YSFReflector-Dashboard V 20180616-2 (GitID unknown) | Ultima Recarrega 17-07-2019, 10:34:57 | Mes informacio a: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard